Dit mozaïek door Jan Frearks van der Bij is te vinden aan de J.H. Knoopstraat op het schoolgebouw ‘Klein Mariënburg’ van scholengemeenschap Comenius in Leeuwarden. Het mozaïek toont een vertaling van een bijbels verhaal: de barmhartige Samaritaan. Jan Frearks van der Bij heeft nog een mozaïek gemaakt met hetzelfde bijbelverhaal als uitgangspunt. Dit is te vinden in de Drachtstercompagnie. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan wordt als volgt vertelt in de bijbel:

Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’”

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wordt verteld door Jezus in het evangelie van Lucas. De conclusie is dat de naastefiguur in het verhaal degene is die barmhartig is voor zijn medemens. Jezus geeft met deze gelijkenis van de barmhartige Samaritaan aan dat het niet gaat om de status van iemand, maar om wat je doet.

Stagiaires van ROC Friese Poort hebben in opdracht van Museum Dr8888 Metsje en Ulke, dochter en zoon van Jan Frearks van der Bij, geïnterviewd. In dat interview vertellen ze over het werkproces van hun vader. Ze beantwoorden de vraag: ”Aan welk kunstwerk heeft jullie vader het langst gewerkt? ”.

Klik hieronder op ‘play’ om het geluidsfragment af te spelen.

 

 

Meer ontdekken over Jan Frearks van der Bij? Bezoek de tentoonstelling Kracht & Kleur in Museum Dr8888. Klik hier voor meer informatie.