Dit mozaïek is te vinden op een wand van Kindcentrum de Wel te Broeksterwâld. De naam van de school verwijst naar God, de bron van het leven. Ook dit mozaïek toont weer een bijbels verhaal. In dit geval gaat het om Mattheüs 25: 14-30. Het verhaal gaat als volgt:

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.””

Talent betekende in Jezus’ tijd een zeer grote eenheid van geldwaarde. Mensen wiens nettowaarde gelijk stond aan één talent, waren zeer goed af. Mensen met een nettowaarde van meerdere talenten werden als zeer rijk beschouwd. Maar deze gelijkenis gaat niet echt over het beheer van ons geld. Het gaat over jouw omgang met de talenten die God aan je toevertrouwt. Dit is de reden waarom het Nederlandse woord “talenten” niet geld betekent, maar gaven of vaardigheden. Als we zeggen dat iemand getalenteerd is, bedoelen we niet dat diegene rijk zijn; we bedoelen dat hij of zij begaafd is.

Stagiaires van ROC Friese Poort hebben in opdracht van Museum Dr8888 Metsje en Ulke, dochter en zoon van Jan Frearks van der Bij, geïnterviewd. In dat interview vertellen ze over het werkproces van hun vader. Ze beantwoorden de vraag: ”hebben jullie als kinderen ook enige creativiteit geërfd van je vader?”.

Klik hieronder op ‘play’ om het geluidsfragment af te spelen.

 

Meer ontdekken over Jan Frearks van der Bij? Bezoek de tentoonstelling Kracht & Kleur in Museum Dr8888. Klik hier voor meer informatie.