Dit mozaïek is te vinden op het gebouw van de voormalige gereformeerde mavo te Drachten. Het thema van dit kunstwerk is ontleend aan het bijbelhoofdstuk Jozua 4: 1-9:

”Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de HEER tegen Jozua: ‘Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar jullie vannacht zullen verblijven.’ Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van de HEER, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.’ De mannen deden wat Jozua hun had gezegd. Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de HEER aan Jozua had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar het kamp en legden ze daar neer. Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de priesters stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag.”

Stagiaires van ROC Friese Poort hebben in opdracht van Museum Dr8888 Metsje en Ulke, dochter en zoon van Jan Frearks van der Bij, geïnterviewd. In dat interview vertellen ze over het werkproces van hun vader. Ze beantwoorden de vraag: ”Welke materialen gebruikte jullie vader voor deze mozaïeken?”.

Klik hieronder op ‘play’ om het geluidsfragment af te spelen.

 

Meer ontdekken over Jan Frearks van der Bij? Bezoek de tentoonstelling Kracht & Kleur in Museum Dr8888. Klik hier voor meer informatie.