vriendenbrief Vrienden Museum Dr8888 - april 2023 Bekijk de webversie
vriendenbrief Stichting Vrienden Museum Dr8888
april 2023

Dada in Dr8888

Voor mij als homegrown Friezin was ‘dada’ een van de eerste woorden die ik leerde van mijn ouders en die ik op mijn beurt mijn kinderen ook weer leerde. Het woordje hoorde bij afscheid nemen, dag zeggen en ging gepaard met een zwaai.
Thijs Rinsema: collage. Bron: Museum Dr8888
Thijs Rinsema: collage. Bron: Museum Dr8888
Op de middelbare school leerde ik dat Dada een kunstbeweging is, ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen ik meer te weten kwam over het leven en werk van de gebroeders Rinsema intrigeerde mij het gegeven dat de mobilisatie in WOI daarin een rol speelde. Gemobiliseerd in Brabant raakte Evert Rinsema bevriend met Theo van Doesburg, die in 1923 Kurt Schwitters in Drachten introduceerde. De schrijfwijze van Museum Dr8888 is ontleend aan een gedicht van zijn hand.
Nu, een eeuw later, staan vanaf eind april Kurt Schwitters en het Dadaïsme centraal in Museum Dr8888. Verderop in deze vriendenbrief staat de officiële uitnodiging voor de opening van de expositie die aan hem gewijd is.

Donateursbijeenkomst

dinsdag 18 april 2023

Het bestuur blikt tijdens deze bijeenkomst terug op 2022 en legt (financiële) verantwoording af aan de donateurs.
Daarna kunnen de aanwezigen een ronde maken langs drie gesprekstafels:
1.   Kennismaking met Wybren Jorritsma, sinds november 2022 directeur van Museum Dr8888.
2.   Jan van der Meer vertelt over het maken, fineren en politoeren van Dada-doosjes naar een ontwerp van Thijs Rinsema.
3.   Roelof Hazelhoff geeft een toelichting op twee portretten van het echtpaar Douma uit Opeinde die via een schenking aan Smelne’s Erfskip in het bezit van Museum Dr8888 zijn gekomen.
Het financiële jaarverslag wordt binnenkort gepubliceerd op de website van Museum Dr8888 onder het kopje Vrienden.

Wilt u aanwezig zijn op deze avond?
U bent van harte welkom in het museum vanaf 19.30 uur.

Samenvatting jaarverslag 2022

Hieronder een korte samenvatting van het jaarverslag van SVMDr8888, het integrale jaarverslag is binnenkort te vinden op de website van het museum.

Samenstelling bestuur
In de loop van 2022 zijn drie bestuursleden afgetreden: Bert van Asselt (voorzitter), Hanneke Bijstra en Jikke Leclerq.
Samenstelling bestuur per 31 december 2022:
   Sijkie Amels   - voorzitter
   Wilma van Asselt   - secretaris
   Bauke Wittermans   - penningmeester
   Coos Mülschlegel   - ledenadministratie
   Hennie Westra   - collectie en Vriendenkabinet

Vriendenaantal
Per 31 december 2022: 435 donateurs.

Ondersteuning Museum Dr8888
SVMDr8888 heeft bijgedragen aan de exposities Drachten was het begin - 100 jaar Papegaaienbuurt en Stroomopwaarts.

Schenkingen
Particulieren hebben in 2022 24 objecten geschonken aan SVMDr8888 (o.a. schilderijen, tekeningen en etsen).

Activiteiten
 Donateursavond
Tijdens een goed bezochte donateursavond heeft het bestuur de Vrienden geïnformeerd over de jaarrekening 2021.
Het informele deel van de avond konden de aanwezigen aanschuiven bij drie beeldend kunstenaars - allen Vriend van SVMDr8888 - die hun werk presenteerden en erover vertelden.
 Kennismakingsavond nieuwe Vrienden
Nieuwe donateurs die zich hebben aangemeld in de jaren 2020 t/m 2022 zijn in november uitgenodigd voor een kennismaking met Museum Dr8888 en het bestuur van SVMDr8888.
 Dagexcursies
De activiteitencommissie heeft drie dagexcursies georganiseerd waarvoor zeer veel animo was.

Communicatie
Met vijf vriendenbrieven en acht vriendenflitsen heeft het bestuur de Vrienden op de hoogte gehouden van exposities en activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Sijkie Amels, voorzitter
NIEUWS VAN DE VRIENDEN

Donatie en automatische incasso

Veel donateurs hebben hun bijdrage over 2023 al overgemaakt, hartelijk dank hiervoor. Indien wij de bijdrage vroeg in het nieuwe jaar (het liefst vóór mei) ontvangen dan kunnen wij inschatten waarmee wij het museum kunnen ondersteunen met tentoonstellingen en eventuele aankopen.

U kunt uw donatie van € 25,- (en misschien iets meer) voldoen op rekening NL06 INGB 0001 9305 03 t.n.v. Stichting Vrienden Museum Drachten. Wilt u hierbij ook uw adres, met name de straatnaam vermelden?

Inmiddels doen veel vrienden hun betaling via automatische incasso. Als u denkt, dat lijkt mij ook wel handig, dan kunt u bijgaand formulier (oranje knop hieronder) invullen en doormailen of afgeven bij de penningmeester.
Download formulier automatische incasso
En ook dit nog: mocht u op de één of andere manier per abuis dubbel betalen dan nemen wij altijd contact met u op.
Wij rekenen op uw steun en danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Vriendenpas

Indien u niet in het bezit bent van een museumkaart dan kunt u na het overmaken van uw donatie bij de penningmeester een Vriendenpas aanvragen waarmee u onbeperkt ons museum kunt bezoeken. Vrienden krijgen ook korting op een aantal activiteiten van Museum Dr8888 op vertoon van de Vriendenpas. In verband met privacywetgeving mag er geen ledenlijst van de Vrienden bij de balie van het museum liggen waarmee medewerkers gegevens kunnen checken. Daarom is deze pas uitsluitend bij de penningmeester aan te vragen.
De Vriendenpas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Echtparen kunnen gezamenlijk gebruik maken van de pas.

Met vriendelijke groet,
Bauke Wittermans, penningmeester
telefoon: 0512-523557
e-mail: bjwittermans@gmail.com

Impressie excursie naar Bergen en Alkmaar

Jeroen Henneman: Doos A, 2017. Gepolychromeerd hout. Collectie de Maarsen Groep
Jeroen Henneman: Doos A, 2017. Gepolychromeerd hout. Collectie de Maarsen Groep
Een impressie van de excursie naar Bergen en Alkmaar leest u in de digitale versie van de volledige vriendenbrief. Deze kunt u downloaded via de oranje knop hieronder:
Download hier de volledige vriendenbrief van april 2023
NIEUWS VAN HET MUSEUM

Uitnodiging

EIN PARADIES FÜR DIE NEUE KUNST - Kurt Schwitters in Dr8888
 Vrijdag 28 april om 15:00 officiële opening te Museum Dr8888
 Na het openingswoord is de tentoonstelling voor genodigden te bezoeken onder het genot van een hapje en een drankje
 Sluiting om 17:00 uur
EIN PARADIES FÜR DIE NEUE KUNST - Kurt Schwitters in Dr8888
Dit jaar, precies 100 jaar na zijn beroemde optreden in Drachten, opent Museum Dr8888 op 28 april een grote tentoonstelling over Kurt Schwitters: EIN PARADIES FÜR DIE NEUE KUNST Kurt Schwitters in Dr8888.

Schwitters werd wereldberoemd door zijn vernieuwende collages en klankgedichten. Deze dada-kunstenaar is ook bedenker van Merzbau: experimentele bouwwerken van gevonden en hergebruikte materialen.

Verschillende hedendaagse kunstenaars brengen zijn gedachtengoed verder en zijn te zien in deze tentoonstelling. Een bijzonder kunstwerk is een driedimensionaal bouwwerk van hergebruikte materialen uit Drachten waar je doorheen kunt lopen.

Drachten en de woningen aan de Papagaaienbuurt vormen een belangrijke inspiratiebron voor Schwitters. Zijn invloed reikt tot op de dag van vandaag.

Mei freonlike groetnis,
Wybren Jorritsma, directeur-bestuurder
 

Digitale vriendenbrief

Deze digitale vriendenbrief is een sterk ingekorte versie - u kunt op de oranje knop hieronder klikken om de volledige vriendenbrief van april 2023 te downloaden.
Download hier de volledige vriendenbrief van april 2023
Deze e-mail is verstuurd aan sijkie_amels@hotmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u svmdr8888@gmail.com toe aan uw adresboek.
Laposta e-mailmarketing