Museum Dr8888 en Stichting Vrienden van Museum Dr8888 hebben geen winstoogmerk. Ze zijn door de Belastingdienst officieel erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). We voldoen aan deze voorwaarden, omdat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Donateurs van Museum Dr8888 of onze Vriendenstichting kunnen hun gift aftrekken bij de belastingaangifte. Bij giften aan een culturele ANBI is dit zelfs  1,25 keer het bedrag van de gift. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Beleid

Beleidsplan 2020 – 2024

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Publicatieplicht ANBI

2023

2022

2021

2020